ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - ОПШТА ПРАКСА

Интерперсонална интелигенцијаИзбор Уредника
Херпес Зостер Ваццине
Херпес Зостер Ваццине
Интерперсонална интелигенција је способност да разумеју емоције и да поступају адекватно према ставовима других људи, било да је то повезано са осећањем хумора, идеја, мисли или других ставова других људи. Поједина особа са развијеном интерперсоналном интелигенцијом има тенденцију да буде позитивна, корисна, скромна, самозбиљна, лако се сарађује и има природни таленат да во